ÇEVRE DANIŞMANLIK VE ATIK YÖNETİMİ

Çevre Danışmanlık ve Atık Yönetimi

Ürün veya hizmet üreten tüm işletmelerin bir yandan kendi ana faaliyet alanlarına odaklanarak, proseslerini geliştirmeleri, küresel rekabet ortamında başarıları için ne kadar önemli ise, diğer yandan bir atık üreticisi olarak gelecek nesillerimizi de ilgilendiren çevre konusunda duyarlı olmaları, özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliğine uyum süreci ile birlikte sürekli yenilenen kanun ve yönetmelikleri takip ederek, büyük yükümlülüklerde getiren mevzuata uyum sağlamaları gerekmektedir. 

Bu yükümlülükleri yerine getirmek için, firmaların birçok kurum tarafından yayınlanan mevzuatı takip etmeleri, kendilerini ilgilendiren birçok kanun ve yönetmeliğe hakim olmaları, personelini sürekli eğitmeleri ve denetimler gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Bu nedenlerle, eğitimli ve deneyimli bir kadroya sahip olan danışman firmaların kulanılması, tehlikeli atık üreticisi konumunda olan firmalar için daha güvenli ve ekonomik olmaktadır. SİM, uzman ve deneyimli kadrosu ile tehlikeli atıkların toplanması, depolanması, geri dönüşümü, bertarafı gibi konularda müşterilerinin yürürlükteki mevzuata uyumlu olarak çalışmasını temin eder. 

Atıkların kaynağında ayrı toplanması, uygun şartlar altında stoklanabileceği geçici atık depolama alanlarının oluşturulması, atık yönetim planlarının oluşturulması, atık beyan formlarının doldurulması, geçici depolama izinlerinin alınması, emisyon ve deşarj izinlerinin alınması v.b. konularda gerekli teknik desteği sağlamaktadır.