ATIK YÖNETİMİ

2M Enerji Atık Yönetimi

Türkiye’de hızlı sanayileşme ve arz artışı, çevre üzerindeki olumsuz etkilerini her geçen gün arttırarak sürdürmektedir. Doğal kaynakların yoğun kullanımı ve tüketimi sonucu oluşan atıklar ise canlı ve çevre sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Bu sebeple türkiye’de atık yönetimi ve çevrenin korunması konuları da önem kazanmıştır. “2m enerji” olarak çevreye verdiğimiz önem ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğu ile hareket etmekteyiz.